Przyłącza energetyczne

Elektrycy na słupieProponujemy inwestorom tworzenie przyłączy energetycznych napowietrznych i kablowych. Nasze usługi w tym zakresie obejmują dostawę wymaganych artykułów elektrotechnicznych, wsparcie w pozyskaniu odpowiednich pozwoleń administracyjnych, a także pełne wykonawstwo wraz z pomiarami odbiorczymi. Ponadto od lat wspieramy place budów, tworząc tzw. przyłącza prowizoryczne. Dzięki nim firmy budowlane mogą zasilać swój sprzęt elektryczny w prąd, co znacznie ułatwia prace i eliminuje konieczność korzystania z różnego rodzaju generatorów. W przypadku takich zleceń nasi klienci liczyć mogą nie tylko na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza, ale także na wypełnienie wszelkich formalności.

 

Jak stworzyć przyłącze energetyczne dla domu?

Tworzenie przyłącza dla domu to nie tylko montaż okablowania, rozdzielni, zabezpieczeń i osprzętu elektrotechnicznego. Istotne jest też nawiązanie współpracy z siecią dystrybucyjną prądu. Każda inwestycja wymaga zatem:

  • złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia,
  • uzyskania warunków przyłączenia,
  • zawarcia umowy o przyłączenie,
  • realizacji postanowień umowy o przyłączenie,
  • zawarcia umowy regulującej dostarczanie energii elektrycznej.